1. Bạn thông báo rằng mình muốn đi vệ sinh

10 quy tắc lịch sự đang bị nhiều người quên lãng - ảnh 1

2. Bạn không trả lời thư có kèm câu “Vui lòng phúc đáp” trong vòng 24 giờ

10 quy tắc lịch sự đang bị nhiều người quên lãng - ảnh 2

3. Bạn giữ túi xách ở tay phải, mà không cho tay phải được tự do để bắt tay và thực hiện các hoạt động xã giao

10 quy tắc lịch sự đang bị nhiều người quên lãng - ảnh 3

 4. Bạn bật ngón tay gọi người phục vụ, thay vì vẫy tay gọi họ một cách thân thiện

10 quy tắc lịch sự đang bị nhiều người quên lãng - ảnh 4

5. Bạn khiến bạn bè và đồng nghiệp ngạt thở vì mùi nước hoa

10 quy tắc lịch sự đang bị nhiều người quên lãng - ảnh 5
6. Bạn thảo luận về những vấn đề quan trọng qua điện thoại, tin nhắn và email thay vì gặp mặt nói chuyện trực tiếp
10 quy tắc lịch sự đang bị nhiều người quên lãng - ảnh 6

7. Bạn dùng ngón trỏ để chỉ

10 quy tắc lịch sự đang bị nhiều người quên lãng - ảnh 7

8. Bạn đứng chắn thang cuốn, không để người khác di chuyển trước khi bạn ra khỏi đó

10 quy tắc lịch sự đang bị nhiều người quên lãng - ảnh 8

9. Bạn vuốt sang trái hoặc phải màn hình khi ai đó khoe bạn bức hình trên điện thoại của họ

10 quy tắc lịch sự đang bị nhiều người quên lãng - ảnh 9

10. Bạn chia sẻ quá nhiều trên phương tiện truyền thông xã hội

10 quy tắc lịch sự đang bị nhiều người quên lãng - ảnh 10
 

Theo VnExpress