Theo đó các bệnh nhân ra viên gồm bệnh nhân 22, 23 và 35.

Bệnh nhân 22 (60 tuổi, quốc tịch Anh) vào viện ngày 8-3, xét nghiệm các ngày 19, 23 và 25-3 đã cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2. 

Bệnh nhân 23 (66 tuổi, quốc tịch Anh) vào viện ngày 8-3, xét nghiệm các ngày 19, 23, 25 và 26-3 đã cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2.

Bệnh nhân 35 (28 tuổi, quốc tịch Việt Nam) vào viện ngày 10-3, xét nghiệm các ngày 10, 23 và 25-3 cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2.

Sở Y tế Đà Nẵng cho biết 3 bệnh nhân này được ra viện trong hôm nay 27-3. Tuy nhiên để an toàn, sau khi ra viện, hai bệnh nhân người Anh (số 22 và 23) tiếp tục được cách ly theo dõi 14 ngày tại quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng, bệnh nhân 35 tiếp tục được cách ly và theo dõi 14 ngày tại nhà.