Tôi có nhu cầu mua xe cũ phục vụ đi lại cho gia đình 4 người, tham khảo được hai mẫu trên. (Hoàng Lê)

Cruze là hạng C rộng rãi hơn, đời mới hơn nhưng là số sàn, còn Accent là xe nhập khẩu, tiết kiệm xăng hơn. Theo độc giả, tôi nên chọn xe nào? Xin cám ơn.