Bốn đại học cùng nhiều trung tâm giáo dục phải dừng tổ chức kiểm tra, sát hạch, cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên.

Thời gian dừng cấp từ 30/7 đến 30/8 tuỳ từng trường, trung tâm. Đại học Nguyễn Trãi là đơn vị duy nhất dừng từ tháng 7.

Nhiều trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên của Thanh Hóa và Bắc Giang có tên trong thông báo của Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo) hôm 30/8.

Ngoài 42 đơn vị phải dừng cấp chứng chỉ ngoại ngữ A, B, C theo chương trình giáo dục thường xuyên, Cục Quản lý chất lượng cũng yêu cầu 7 đơn vị phải dừng kiểm tra, sát hạch, cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin.

Danh sách cụ thể như sau:

42 đơn vị dừng cấp chứng chỉ ngoại ngữ
42 đơn vị dừng cấp chứng chỉ ngoại ngữ - 1
42 đơn vị dừng cấp chứng chỉ ngoại ngữ - 2
42 đơn vị dừng cấp chứng chỉ ngoại ngữ - 3
42 đơn vị dừng cấp chứng chỉ ngoại ngữ - 4

Việc dừng cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học thực hiện sau đợt rà soát bắt đầu từ tháng 6 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, sau khi có phản ánh tình trạng sát hạch, cấp chứng chỉ diễn ra lộn xộn ở nhiều địa phương.

Chứng chỉ tiếng Anh A, B, C ra đời theo quyết định số 177 năm 1993 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, được cấp cho người hoàn thành các chương trình đào tạo tiếng Anh thực hành tương ứng với các mức độ cơ bản, trung cấp, nâng cao.

Ngày 2/12/2008, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định số 66 thay thế Quyết định số 77 năm 1993. Theo đó, chương trình giáo dục thường xuyên về tiếng Anh thực hành được thiết kế dựa trên Khung trình độ chung châu Âu, được chia thành 6 cấp độ. Trình độ cơ bản gồm cấp độ A1 và A2, trung cấp gầm B1, B2, cao cấp gồm C1, C2.

Năm 2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn gửi Bộ Nội vụ đề xuất quy đổi các chứng chỉ theo quyết định 77 năm 1993 và Quyết định 66 năm 2008 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Theo đó, trình độ A (Quyết định 177) vàA1 (Quyết định 66) tương đương với bậc 1. Trình độ B và A2 tương đương bậc 2. Trình độ C và B1 tương đương bậc 3.