Tập đoàn AIA vừa công bố kết quả kinh doanh đạt mức tăng trưởng ấn tượng, với giá trị hợp đồng khai thác mới (VONB) tăng 6%, đạt mức 4 tỉ 154 triệu USD.

AIA đạt tăng trưởng ấn tượng trong năm 2019 - Ảnh 1.

Trụ sở Tập đoàn AIA

Trong đó, VONB không bao gồm thị trường Hồng Kông tăng đến 16%. Lợi nhuận kinh doanh sau thuế (OPAT) tăng 9% lên mức 5 tỉ 741 triệu USD, tạo ra dòng tiền thặng dư tăng 13% và vốn chủ sở hữu theo giá trị nội tại tăng 12%.

Chia sẻ về kết quả kinh doanh của Tập đoàn, ông Wayne Besant, Tổng Giám đốc AIA Việt Nam cho biết: “AIA Việt Nam tự hào đóng góp một phần vào những kết quả kinh doanh xuất sắc của Tập đoàn trong năm 2019, với vai trò là một thị trường trọng điểm của Tập đoàn. Sự tăng trưởng mạnh mẽ này là kết quả thành công của AIA trong việc tăng cường chất lượng đội ngũ đại lý thông qua chiến lược Đại lý Ngoại hạng, Đại lý Toàn thời gian và tăng cường hợp tác với các đối tác ngân hàng”.

Với lời hứa thương hiệu – Sống Khỏe hơn, Lâu hơn, Hạnh phúc hơn, AIA Việt Nam mong muốn tạo sự khác biệt tại Việt Nam. Theo đó, AIA cam kết đồng hành cùng khách hàng và các đối tác trên mỗi chặng đường: “Những gì tốt cho Việt Nam, cũng sẽ tốt cho AIA Việt Nam”.