Đám cưới An Dĩ Hiên

Đám cưới An Dĩ Hiên

Vợ chồng An Dĩ Hiên – Trần Vinh Luyện tổ chức đám cưới vào tháng 6/2017 ở Hawaii. Họ trả toàn bộ chi phí ăn ở, đi lại cho khoảng 200 khách. Trần Vinh Luyện trao cho vợ nhẫn kim cương 10 carat ngày thành hôn. Theo QQ, sau sinh, Dĩ Hiên được chồng tặng bốn căn nhà ở Macau với tổng trị giá 600 triệu HKD (76,4 triệu USD). Dĩ Hiên 39 tuổi, từng đóng Tân tây du ký, Ỷ Thiên Đồ Long Ký 2009… Video: Yes.