Anh Trương Minh Hoàng tái đắc cử Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hậu Giang - ảnh 4Anh Nguyễn Hải Minh, Phó chủ tịch Trung ương Hội LHTV Việt Nam 

Anh Nguyễn Hải Minh, Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Trung ương LHTN Việt Nam đánh giá, trong nhiệm kỳ qua, công tác Hội và phong trào thanh niên tỉnh Hậu Giang đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, đạt được nhiều kết quả tích cực. Đồng thời, hoạt động của Hội ngày càng đa dạng, sáng tạo, nội dung từng bước sát với nhu cầu của thanh niên, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị.

Các phong trào và cuộc vận động của Hội mang tính giáo dục cao, nội dung phương thức và hình thức hoạt động thường xuyên được đổi mới, tạo sự chuyển biến tích cực mạnh mẽ trong hội viên, thanh niên. Các hoạt động hướng tới những truyền thống cách mạng tốt đẹp của các thế hệ cha anh đi trước được triển khai thường xuyên; thông qua đó để bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc, giúp cho thế hệ thanh niên ngày nay trở thành đội ngũ kế thừa cho đất nước với “Tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn”. 

Anh Trương Minh Hoàng tái đắc cử Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hậu Giang - ảnh 5Ban chấp hành khóa mới ra mắt đại hội   ẢNH: HÒA HỘI 

Bên cạnh kết quả đạt được, Phó Chủ tịch Trung ương LHTN Việt Nam nhìn nhận thực tế hiện nay, công tác Hội và phong trào thanh niên của tỉnh vẫn còn tồn tại một số hạn chế. Điển hình như các cuộc vận động, chương trình của Hội được triển khai đa dạng đã từng bước phù hợp với từng đối tượng thanh niên nhưng việc sơ, tổng kết, chưa kịp thời, chưa đi sâu phân tích những hạn chế để tìm ra giải pháp mới. Ngoài ra, Hội còn lúng túng khi triển khai công tác giáo dục, phương thức tổ chức thực hiện chưa thật sự đổi mới dẫn đến hiệu quả chưa cao; công tác xây dựng lực lượng nòng cốt, hỗ trợ thanh niên đặc thù, thanh niên yếu thế còn gặp nhiều khó khăn; Tỉ lệ thanh niên tập hợp vào tổ chức Hội đặc biệt là thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên có đạo, thanh niên công nhân còn thấp so với tổng số thanh niên trên toàn tỉnh.

Để Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Hậu Giang tiếp tục phát triển trong giai đoạn mới, anh Hải Minh đề nghị Ủy ban Hội tỉnh khóa mới tập trung các giải pháp như: tập trung triển khai một cách hiệu quả phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; từ đó góp phần xây dựng lớp thanh niên Hậu Giang có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng. Bên cạnh đó, cần phát huy tinh thần yêu nước, xung kích, nhiệt huyết, năng động, sáng tạo, tình nguyện tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đặc biệt thực hiện các việc mới, việc khó của tỉnh trong hội viên, thanh niên.