Bài trắc nghiệm từ câu 5 đến 14 của đề minh họa, kiểm tra thí sinh nhiều cấu trúc ngữ pháp như câu hỏi đuôi, mệnh đề phụ, câu điều kiện…

Ảnh: Shutterstock

Ảnh: Shutterstock

 

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, HOCMAI