Bất an với bó dây điện, cáp - Ảnh 1.

Đề nghị cơ quan chủ quản nhanh chóng nâng cao bó dây điện, dây cáp lên cao để bảo đảm an toàn cho người đi bộ lưu thông trên phần vỉa hè tại khu vực này.


Tin-ảnh: T.Đ.Quang