Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.HCM được xét nghiệm COVID-19 - Ảnh 1.

Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 ở bệnh viện – Ảnh: DUYÊN PHAN

Cụ thể, theo quyết định số 918/QĐ-BYT, Bộ Y tế cho phép Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP.HCM thực hiện xét nghiệm COVID-19. Đến nay, tại TP.HCM đã có 3 đơn vị có chức năng thực hiện xét nghiệm chẩn đoán COVID-19 gồm: Viện Pasteur TP.HCM, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới và Bệnh viện Nhi Đồng 1.

Sở Y tế TP.HCM cho biết sẽ phân công Bệnh viện Bệnh nhiệt đới và Bệnh viện Nhi Đồng 1 chịu trách nhiệm xét nghiệm COVID-19 ở người có triệu chứng và yếu tố dịch tễ, người thuộc diện cách ly.