Theo đó, Chủ tịch UBND TP giao Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh thực hiện, rà soát, chấn chỉnh đối với hàng chục đầu việc theo kết luận thanh tra. 

Chỉ đạo Giám đốc Trung tâm văn hóa – Thể dục thể thao huyện chấm dứt việc cho thuê mặt bằng không đúng quy định.

Chỉ đạo Phòng tài chính – kế hoạch, Chủ tịch UBND xã Bình Hưng và các cơ quan liên quan phối hợp củng cố chứng từ, sổ sách kế toán tại UBND xã Bình Hưng từ năm 2014 đến nay; Giao thanh tra huyện tiến hành thanh tra công tác quản lý thu, chi tài chính tại UBND xã Bình Hưng; Trường hợp xác định có dấu hiệu cố ý làm trái, tham ô tài sản nhà nước khẩn trương chuyển cơ quan điều tra.

Chấm dứt việc tạm ứng ngân sách huyện kéo dài, khẩn trương thu hồi các khoản tạm ứng còn tồn theo quy định của Luật ngân sách (đến thời điểm tháng 9-2019 là hơn 18,6 tỉ đồng).

Kiểm điểm, xác định trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân liên quan: việc kê khai thiếu các địa chỉ nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước qua các thời kỳ, việc chậm thực hiện chỉ đạo của UBND TP từ năm 2008; việc liên doanh, liên kết (dưới hình thức cho thuê mặt bằng) không đúng quy định…

Bên cạnh đó, lãnh đạo huyện Binh Chánh rà soát, rút kinh nghiệm liên quan đến những tồn tại, thiếu sót như đã nêu ở kết luận thanh tra và chủ trì tổ chức kiểm điểm trách nhiệm.

Chủ tịch UBND TP cũng giao giám đốc Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Kho bạc Nhà nước TP hướng dẫn huyện Bình Chánh nộp kinh phí đề án nông thôn mới giai đoạn 2010-2015 hơn 10,1 tỉ đồng.