Bộ Công Thương thay cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo - Ảnh 1.

Bộ Công Thương điều động ông Hoàng Tiến Dũng (phải) làm cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo – Ảnh: MOIT

Theo thông báo ban hành ngày 25-11, Ban cán sự Đảng Bộ Công thương điều động ông Hoàng Tiến Dũng – viện trưởng Viện Năng lượng – giữ chức cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo.

Bộ đồng thời điều động ông Phương Hoàng Kim – cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo – giữ chức vụ trưởng Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững.

Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo được thành lập trên cơ sở chia tách từ Tổng cục Năng lượng, cùng với Vụ Dầu khí và Than, Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững, thực hiện dựa trên Nghị định 98 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức ngành của Bộ Công Thương, giảm bớt đầu mối bộ này từ 35 đơn vị xuống còn 30 đơn vị năm 2017.

Ông Phương Hoàng Kim – nguyên phó tổng cục trưởng Tổng cục Năng lượng – đảm nhận chức cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo từ lúc đơn vị thành lập cho đến nay.

Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo trực thuộc Bộ Công Thương có vai trò lớn trong việc tham mưu, giúp bộ trưởng Bộ Công Thương quản lý nhà nước và thực thi các nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực điện lực, năng lượng mới, năng lượng tái tạo (gồm thuỷ điện, nhiệt điện, điện hạt nhân, truyền tải điện, phân phối điện, điện nông thôn, năng lượng mới, năng lượng tái tạo); quản lý và thực hiện các hoạt động dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của Cục.

Trong bối cảnh nguồn cung điện đang đặt ra nhiều thách thức, Cục điện lực và Năng lượng tái tạo có vai trò lớn để hoạch định chiến lược phát triển ngành điện, các nguồn điện, cân đối cung cầu điện.