Quốc hội quy định các bộ trưởng có thẩm quyền cho từ chức đối với cán bộ, công chức thuộc phạm vi quản lý.

Chiều 22/11, Quốc hội biểu quyết thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương với 431 đại biểu tán thành (tỷ lệ 89,23%); 12 đại biểu không tán thành (2,48%); 5 đại biểu không biểu quyết (1,04%).

Tại Luật mới được thông qua, bên cạnh thẩm quyền tuyển dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng…, bộ trưởng hoặc người đứng đầu cơ quan ngang bộ được bổ sung thêm quyền “cho từ chức” đối với cán bộ, công chức, viên chức cấp dưới. 

Theo giải thích của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, việc cán bộ, công chức có thể xin từ chức đã có trong quy định pháp luật hiện hành; đây không phải là một hình thức kỷ luật mà do cán bộ, công chức tự nguyện xin từ chức. Do đó, lần này Quốc hội giao thẩm quyền của bộ trưởng trong việc cho từ chức đối với cán bộ, công chức thuộc phạm vi quản lý là phù hợp, bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật.

Ngoài ra, Bộ trưởng cũng có thêm quyền điều động, luân chuyển, biệt phái người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu tổ chức, đơn vị trực thuộc. 

Ông Lê Vĩnh Tân, Bộ trưởng Nội vụ - cơ quan chủ trì soạn thảo dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Ảnh: Ngọc Thắng

Ông Lê Vĩnh Tân, Bộ trưởng Nội vụ – cơ quan chủ trì soạn thảo dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Ảnh: Ngọc Thắng

Với Thủ tướng, Luật mới vẫn giữ 11 nhóm nhiệm vụ và quyền hạn như Luật cũ. Tuy nhiên, Quốc hội sửa đổi, bổ sung quy định theo hướng người đứng đầu Chính phủ có quyền chỉ đạo việc quản lý cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; phân cấp hoặc uỷ quyền thực hiện những nội dung thuộc thẩm quyền về quản lý công chức, viên chức…

So với Luật Tổ chức Chính phủ 2015, Luật mới đã bỏ quy định Thủ tướng quyết định tiêu chí, điều kiện thành lập, giải thể cơ quan chuyên môn đặc thù, chuyên ngành thuộc UBND tỉnh, huyện. Theo giải trình của Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định, những nội dung này đã chuyển sang thuộc thẩm quyền của Chính phủ. 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương có hiệu lực thi hành từ 1/7/2020.