Kỹ thuật sản xuất vaccine dựa trên trứng, tế bào, mARN và kẹp phân tử là bốn phương pháp hứa hẹn nhất trong cuộc chạy đua phát triển vaccine SARS-CoV-2.

Các phương pháp hứa hẹn trong phát triển vaccine nCoV

Đoàn Dương – Tạ Lư

Dữ liệu: Graphic News