Tôi có xe Everest Titanium 2018 bản một cầu, chạy 72.000 km bị thấm dầu động cơ, vào đại lý bảo hành hai lần vẫn không hết. (Đức Liêm)

Xin hỏi tôi nên làm thế nào bây giờ, hãng nói không việc gì mà vẫn thấy lo.