Bám sát chủ đề “Nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn (CĐ) cơ sở”, LĐLĐ TP Cần Thơ phấn đấu trong năm nay phát triển 5.000 đoàn viên mới và thành lập CĐ cơ sở ở 100% doanh nghiệp có đủ điều kiện theo quy định; thực hiện 2.400 công trình, sản phẩm thi đua, đề tài sáng kiến kinh nghiệm, cải tiến kỹ thuật; xây dựng, sửa chữa 50 Mái ấm CĐ cho CNVC-LĐ khó khăn về nhà ở.

Cần Thơ: Nâng chất hoạt động CĐ cơ sở - Ảnh 1.

LĐLĐ TP Cần Thơ trao Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên khó khăn về nhà ở. Ảnh: HOÀNG TÂN

Để đạt được các chỉ tiêu này, LĐLĐ TP sẽ tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, hướng dẫn, hỗ trợ người sử dụng lao động và người lao động thành lập CĐ cơ sở, nhất là khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ CĐ cơ sở.

Trong năm 2019, LĐLĐ TP Cần Thơ đã xây dựng, sửa chữa 50 Mái ấm CĐ với tổng kinh phí 2 tỉ đồng và phát triển 5.083 đoàn viên mới. 


C.Tuấn