Cho mực đeo kính 3D

Nhà khoa học cho mực đeo kính để nghiên cứu hoạt động của mắt và não, thấy khả năng săn mồi ảnh hưởng vì...

Biển ấm lên tương đương 5 quả bom nguyên tử nổ mỗi giây

Tốc độ biển ấm lên năm 2019 có thể so sánh với việc mỗi người trên Trái Đất liên tục chĩa 100 chiếc máy...

Tin mới nhất khác