Phục hồi điều tra “đại án” 1.000 tỉ đồng ở Cần Thơ

Theo cáo trạng, từ năm 2006 đến 2013, Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân đã lập 7 doanh nghiệp đăng ký ngành nghề khác nhau và...