Một giám đốc Trung tâm nghiên cứu bị bắt về tội trốn thuế

Điều 200. Tội trốn thuế1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây trốn thuế với số tiền từ 100.000.000 đồng...