Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình, phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng sau cuộc họp về sự cố cháy tại công ty Rạng Đông.

Sau khi nghe đại diện UBND thành phố Hà Nội báo cáo, ý kiến của Bộ Tài nguyên – môi trường và các bộ, phó thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu Chủ tịch UBND TP Hà Nội khẩn trương chủ trì, phối hợp với các cơ quan làm rõ phạm vi, giới hạn khu vực ô nhiễm môi trường, mức độ ô nhiễm.

Phó thủ tướng Trương Hòa Bình giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp UBND TP Hà Nội đánh giá phạm vi, mức độ ô nhiễm ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, đồng thời xây dựng chương trình theo dõi, khám sức khoẻ thường xuyên, định kỳ cho người dân khu vực bị ảnh hưởng.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cũng được giao trách nhiệm chủ trì trong việc làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm liên quan, các biện pháp khắc phục hậu quả sau vụ cháy, theo dõi, quan trắc diễn biến chất lượng môi trường, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai các giải pháp kịp thời ứng phó sự cố.

Phó thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội có biện pháp trước mắt giúp Công ty Rạng Đông phục hồi sản xuất.

Về lâu dài tiếp tục triển khai thực hiện việc di dời công ty này và các cơ sở, nhà máy có sử dụng hoá chất độc hại, nguy hiểm ra khỏi khu vực đô thị và khu tập trung đông dân cư theo kế hoạch đã được chỉ đạo.

Ngoài ra, chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng được giao trách nhiệm làm đầu mối công khai kịp thời thông tin về sự cố môi trường, chủ động phối hợp với Bộ Thông tin – Truyền thông để cung cấp thông tin kịp thời, chính xác.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội thống nhất với các bộ Tài nguyên – môi trường, Y tế, Công thương, Công an, Quốc phòng, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam để kịp thời ra khuyến cáo áp dụng các biện pháp vệ sinh phòng ngừa, bảo vệ sức khoẻ cho nhân dân khu vực bị ảnh hưởng do sự cố.

Kết luận của phó thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo, đẩy nhanh công tác điều tra, xác định nguyên nhân gây cháy, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân để xử lý theo quy định.

Yêu cầu Bộ Tài nguyên – môi trường tiếp tục hỗ trợ Hà Nội thực hiện khảo sát, đánh giá phạm vi và mức độ ô nhiễm môi trường để yêu cầu thu gom, xử lý các chất thải nguy hại phát sinh do vụ cháy; hướng dẫn phương án xử lý, cải tạo khu vực bị ô nhiễm.

Bộ Công thương tăng cường công tác quản lý nhà nước về nhập khẩu, quản lý và sử dụng hóa chất. Thực hiện cung cấp thông tin, số liệu về nhập khẩu, sử dụng hoá chất, thuỷ ngân và hàm lượng thuỷ ngân có trong bóng đèn huỳnh quang, compact của Công ty Rạng Đông, gửi Bộ Tài nguyên môi trường và UBND thành phố Hà Nội.

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam được giao nghiên cứu đánh giá và quản lý các rủi ro môi trường sau sự cố; nghiên cứu khả năng tác động của thuỷ ngân hữu cơ hình thành sau sự cố cháy ở công ty Rạng Đông.

Phó thủ tướng cũng chỉ đạo UBND các tỉnh, thành phố rà soát, thống kê toàn bộ các cơ sở sản xuất, kinh doanh có sử dụng hoá chất độc hại, hóa chất nguy hiểm và có phương án quản lý chặt chẽ.

Khẩn trương xây dựng kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường theo đúng quy định; đẩy nhanh việc xây dựng kế hoạch, lộ trình di dời các cơ sở sản xuất, kinh doanh có sử dụng hoá chất độc hại, nguy hiểm đang nằm trong khu vực đô thị hoặc khu dân cư tập trung để đảm bảo an toàn sức khỏe cho cộng đồng dân cư, bảo vệ môi trường.

Rút thông tin thủy ngân vượt ngưỡng 10-30 lần vì tiêu chí so sánh khập khiễng

Bộ Tài nguyên – môi trường lý giải việc rút thông tin thủy ngân trong không khí tại khu vực Công ty Rạng Đông cao vượt ngưỡng khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) từ 10 – 30 lần là vì tiêu chí so sánh khập khiễng, không phù hợp.

Về việc gỡ, sửa thông báo về kết quả phân tích mẫu đất, nước, không khí sau vụ cháy ở Công ty Rạng Đông, đã công khai trên cổng thông tin của Tổng cục Môi trường, một lãnh đạo Tổng cục Môi trường giải thích việc sửa lại thông báo vẫn giữ nguyên số liệu quan trắc và các khuyến cáo, chỉ sửa bỏ cụm từ “đấu tranh” trong thông báo vì cụm từ này sử dụng không phù hợp.