Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao rà soát việc thẩm định sách giáo khoa, trong đó có chương trình thực nghiệm.

Ngày 15/11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ nghiên cứu kỹ ý kiến của GS Hồ Ngọc Đại, PGS Nguyễn Kế Hào và các chuyên gia, dư luận về chương trình thực nghiệm (sách giáo khoa công nghệ giáo dục). 

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cũng có trách nhiệm chỉ đạo rà soát việc thẩm định sách giáo khoa, trong đó lưu ý đánh giá về chương trình thực nghiệm; tổ chức đối thoại giữa các bên để tiếp thu trên tinh thần cầu thị, xây dựng, đúng pháp luật. 

Hai trong ba tập sách Tiếng Việt Công nghệ giáo dục hiện hành. Ảnh: Dương Tâm

Hai trong ba tập sách Tiếng Việt Công nghệ giáo dục hiện hành. Ảnh: Dương Tâm

Ngày 12/9, Hội đồng thẩm định sách giáo khoa thông báo, ba bản thảo sách giáo khoa lớp 1 của GS Hồ Ngọc Đại gồm Tiếng Việt Công nghệ giáo dục, Toán Công nghệ giáo dụcĐạo đức Công nghệ giáo dục, bị trượt ở vòng đầu tiên. Các bản thảo không đáp ứng đầy đủ 13 tiêu chí của sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông mới.

Ngày 23/9, Trung tâm Công nghệ giáo dục do GS Hồ Ngọc Đại đứng đầu gửi văn bản kiến nghị Thủ tướng xem xét lại việc sách Công nghệ giáo dục không vượt qua thẩm định. Trung tâm cho rằng Hội đồng thẩm định đánh giá chương trình thực nghiệm “chỉ trên lý thuyết, theo các tiêu chí cứng nhắc, trong khi bộ sách công nghệ giáo dục đã được thẩm định nhiều lần và được kiểm chứng trong thực tiễn, cuộc sống đón nhận”. 

Trung tâm Công nghệ giáo dục có văn bản gửi Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ, bày tỏ “không đồng tình với đánh giá của Hội đồng thẩm định”.