LUX A2.0 thừa hưởng khung gầm và máy thiết kế của BMW, nhưng thương hiệu mới còn Camry 2.5Q 2019 lột xác hoàn toàn. (Tô Nghĩa)

Camry còn là xe nhập Thái Lan, khả năng vận hành cải thiện nhiều, thương hiệu đã được khẳng định. Tôi đang phân vân hai mẫu xe này, nhờ độc giả có kinh nghiệm am hiểu về xe tư vấn tôi nên chọn loại nào, xin cám ơn.