Tại buổi tôn vinh, rất nhiều tấm gương có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhiều bạn mang bệnh tật trong người nhưng toát lên tinh thần vượt khó, vượt nghịch cảnh, vượt chính bản thân để vươn lên trong học tập và đạt được thành tích rất đáng khâm phục. Mỗi bạn như một bông hoa đẹp trong vườn hoa mà chúng ta vẫn gặp hàng ngày, là những tấm gương vượt khó vươn lên trong học tập và cuộc sống. Sự đóng góp của mỗi bạn góp phần vào công cuộc xây dựng đất nước trong thời kỳ mới.

Anh Nguyễn Ngọc Lương nhấn mạnh: “Tôi tin rằng mỗi bạn thủ khoa được trao học bổng hôm nay, với quá trình rèn luyện phấn đấu vươn lên là những tấm gương có sức lan tỏa rất lớn đến các bạn học sinh, sinh viên khác để từ đó các bạn trẻ sẽ nỗ lực nhiều hơn trong học tập, cố gắng phấn đấu để noi theo. Những tấm gương đẹp ấy và sự tôn vinh hôm nay sẽ là những động lực rất lớn và quan trọng để các bạn tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, nỗ lực nhiều hơn nữa để đạt được những thành tích cao hơn. Tôi cũng kỳ vọng các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân sẽ tiếp tục quan tâm, đồng hành, hỗ trợ để giúp các bạn đạt nhiều thành tích cao hơn nữa trong thời gian tới”.

Theo Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Ngọc Lương việc phát hiện, tôn vinh, chăm lo và đồng hành với các bạn thanh, thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn nhưng có tinh thần vượt khó, vươn lên là chủ trương và hoạt động nhất quán, liên tục của Trung ương Đoàn, trong đó có chương trình “Nâng bước thủ khoa”. Trong thời gian tới Trung ương Đoàn tiếp tục thông tin tuyên truyền ý nghĩa, mục đích hết sức cao đẹp của chương trình này, lan tỏa tính nhân văn, ý nghĩa thiết thực đến với cộng đồng để mọi người, các tổ chức, cá nhân tiếp tục đồng hành, hỗ trợ tốt hơn.

“Tôi hoan nghênh, ghi nhận sự cố gắng của báo Tiền Phong khi hàng năm đã đổi mới nội dung, hình thức tổ chức. Càng ngày, tiêu chuẩn xét chọn các cá nhân tiêu biểu càng hiệu quả, chất lượng và có ý nghĩa hơn. Từ những thành công bước đầu, báo Tiền Phong tiếp tục cố gắng tổ chức tốt chương trình này cũng như các hoạt động khác của báo. Cảm ơn báo Tiền Phong đã có những hoạt động hết sức có ý nghĩa và thiết thực”- anh Nguyễn Ngọc Lương nhấn mạnh.