Minh Khang – Người đàn ông thứ 2 trên thế giới và người đàn ông đầu tiên ở Việt Nam – mang bầu. 

Khi đàn ông mang bầu


Thùy Trang