Công ty không cho tôi cộng dồn số ngày nghỉ phép chưa dùng sang năm sau, cũng không trả số tiền lương tương ứng, điều này có đúng không? (Độc giả Mai Quỳnh).

Luật sư trả lời

Khoản 3 điều 111 Bộ luật Lao động 2012 quy định: Người lao động có thể thoả thuận với người sử dụng lao động để nghỉ hằng năm thành nhiều lần hoặc nghỉ gộp tối đa ba năm một lần.

Khoản 1 điều 114 Bộ luật Lao động 2012 quy định: Người lao động do thôi việc, bị mất việc làm hoặc vì các lý do khác mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được thanh toán bằng tiền những ngày chưa nghỉ.

Như vậy, nếu người lao động chưa nghỉ hết ngày nghỉ hằng năm (hay còn gọi là phép năm) mà không được công ty cho cộng dồn qua năm sau thì công ty buộc phải thanh toán tiền lương những ngày chưa nghỉ cho người lao động.

Theo khoản 3 và 4 Điều 26 Nghị định 05/2015/NĐ-CP, tiền lương làm căn cứ trả cho người lao động trong trường hợp này là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 6 tháng liền kề trước khi người sử dụng lao động tính trả bằng tiền những ngày chưa nghỉ hằng năm (với người lao động có thời gian làm việc dưới 6 tháng là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của toàn bộ thời gian làm việc).

Tiền lương tính trả cho người lao động trong những ngày chưa nghỉ hằng năm là tiền lương bình quân nêu trên chia cho số ngày làm việc bình thường theo quy định của người sử dụng lao động của tháng trước liền kề trước thời điểm người sử dụng lao động tính trả, nhân với số ngày chưa nghỉ hằng năm.

Luật sư Phạm Thanh Hữu
Đoàn luật sư TP HCM