Turkmenistan Sự cố địa chất năm 1971 ở núi lửa Darvaza dẫn tới một hố khí ga tự nhiên bốc cháy không ngừng, thu hút nhiều khách mạo hiểm tới.

'Cổng địa ngục' cháy liên tục gần 50 năm

‘Cổng địa ngục’ cháy liên tục gần 50 năm

Khánh Trần (Theo Culture Trip)