Công Phượng và cầu thủ TP.HCM hai lần phản ứng trọng tài không thổi 11m - Ảnh 1.

Tình huống Công Phượng sút bóng chạm tay Thành Chung nhưng không được thổi phạt đền – Ảnh: N.K

Công Phượng và cầu thủ TP.HCM hai lần phản ứng trọng tài không thổi 11m - Ảnh 2.

Các cầu thủ TP.HCM vây lấy trọng tài Trần Văn Trọng ở tình huống không được hưởng 11m đầu tiên – Ảnh: N.K

Công Phượng và cầu thủ TP.HCM hai lần phản ứng trọng tài không thổi 11m - Ảnh 3.

Trọng tài Trần Văn Trọng hỏi trọng tài biên xem bóng có chạm tay hay không sau đó – Ảnh: N.K

Công Phượng và cầu thủ TP.HCM hai lần phản ứng trọng tài không thổi 11m - Ảnh 4.

Amido Balde phản ứng trong lúc trọng tài chính Trần Văn Trọng chờ ý kiến của trọng tài biên – Ảnh: N.K

Công Phượng và cầu thủ TP.HCM hai lần phản ứng trọng tài không thổi 11m - Ảnh 5.

Huy Toàn (16) phản ứng trọng tài Trần Văn Trọng ở tình huống thứ hai không được hưởng 11m – Ảnh: N.K

Công Phượng và cầu thủ TP.HCM hai lần phản ứng trọng tài không thổi 11m - Ảnh 6.

Công Phượng giơ hai ngón tay phản ứng trọng tài Trần Văn Trọng khi không thổi 11m lần thứ hai – Ảnh: N.K

Công Phượng và cầu thủ TP.HCM hai lần phản ứng trọng tài không thổi 11m - Ảnh 7.

Trọng tài Trần Văn Trọng không thay đổi quyết định trong sự phản ứng dữ dội của Huy Toàn và Công Phượng – Ảnh: N.K

Công Phượng và cầu thủ TP.HCM hai lần phản ứng trọng tài không thổi 11m - Ảnh 8.

Trung vệ Diakite cũng ra cột cờ góc phản ứng ở tình huống không thổi 11m thứ hai – Ảnh: N.K

Công Phượng và cầu thủ TP.HCM hai lần phản ứng trọng tài không thổi 11m - Ảnh 9.

Công Phượng phản ứng trọng tài biên ở tình huống thứ hai không phạt 11m – Ảnh: N.K

Công Phượng và cầu thủ TP.HCM hai lần phản ứng trọng tài không thổi 11m - Ảnh 10.

Công Phượng tỏ ra rất giận dữ – Ảnh: N.K