Các bác sỹ khám lâm sàng tình trạng sức khỏe con gấu trước khi tiến hành cứu hộ. Kết quả, một mắt có biểu hiện bị mờ, luôn lặp lại các phản xạ, có vài vết thương hở.

Tình trạng sức khỏe, quá trình chăm sóc trước đó, thức ăn sử dụng hàng ngày, bệnh đang mắc phải… được ghi chép cụ thể để thuận tiện cho quá trình chăm sóc gấu sau này.