Đà Nẵng được quyền điều tiết hồ chứa ở Quảng Nam khi thiếu nước - Ảnh 1.

Thủy điện Sông Bung 4, huyện Nam Giang, Quảng Nam nhìn trên cao – Ảnh: TẤN LỰC

Quyết định (số 1865) mới về quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn do Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng ký thay thế Quyết định số 1537 trước đây.

Điểm điều chỉnh đáng chú ý theo Quyết định 1865 lần này là cho phép Đà Nẵng có quyền chỉ đạo, điều chỉnh chế độ vận hành xả nước một số thủy điện ở đầu nguồn Quảng Nam.

Theo đó trong trường hợp sông Cầu Đỏ bị nhiễm mặn nặng liên tục và xảy ra thiếu nước sinh hoạt do nhiễm mặn thì Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng được trao quyền xem xét, quyết định điều chỉnh vận hành các hồ thủy điện trên lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn để đẩy mặn, bảo đảm cấp nước sinh hoạt cho thành phố.

Đó là các hồ thủy điện A Vương, Sông Bung 4, Đăk Mi 4, Sông Bung 4A, Sông Bung 5, Sông Bung 6, Sông Côn 2 và chế độ vận hành cửa van của đập dâng An Trạch về hạ lưu để giảm mặn.

Đà Nẵng được quyền điều tiết hồ chứa ở Quảng Nam khi thiếu nước - Ảnh 2.

Lòng hồ thủy điện Sông Bung 4, huyện Nam Giang, Quảng Nam cạn kiệt nước – Ảnh: TẤN LỰC

Việc điều chỉnh chế độ vận hành xả nước của các hồ thủy điện nói trên phải bảo đảm phù hợp với năng lực, hiện trạng nguồn nước các hồ chứa, cân đối nguồn nước đến hết mùa cạn và được thực hiện cho đến khi độ mặn của nước sông Vu Gia tại cửa thu nước thô vào Nhà máy nước Cầu Đỏ thấp hơn 700mg/l trong 12 giờ liên tục.

Thời gian vừa qua, Đà Nẵng liên tục gặp tình trạng thiếu nước sinh hoạt do sông nhiễm mặn. Trong khi đó nguồn nước thô sản xuất nước sinh hoạt của Đà Nẵng gần như phụ thuộc hoàn toàn vào các sông, hồ chứa từ thượng nguồn Quảng Nam.

Đà Nẵng được quyền điều tiết hồ chứa ở Quảng Nam khi thiếu nước - Ảnh 3.

Trong năm 2019, tại Đà Nẵng nhiều lần tái diễn tình cảnh thiếu nước sinh hoạt. Trong ảnh: xe quân đội phải đi tiếp nước cho một khu dân cư ở quận Sơn Trà – Ảnh: TRƯỜNG TRUNG