Đã nhổ bỏ trụ điện - Ảnh 1.

Sau khi báo đăng, Công ty Điện lực Tân Thuận đã trồng trụ điện mới sát lề và nhổ bỏ trụ điện đứng giữa đường (ảnh). 


Tin-ảnh: T.Thảo