Đã thay mới bảng hiệu - Ảnh 1.

Sau khi báo đăng, chính quyền địa phương đã thay mới bảng hiệu khu phố (ảnh). 


Tin-ảnh: T.Thảo