Điểm chuẩn ngành này năm nay là 28,5, cao hơn năm ngoái 1,25 điểm, giúp Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn trở thành trường có ngành lấy điểm chuẩn cao nhất tính tới tối 8/8.

Điểm chuẩn cụ thể 10 khoa, trường thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội như sau (xem bản word)

Đại học Quốc gia Hà Nội công bố điểm chuẩn
Đại học Quốc gia Hà Nội công bố điểm chuẩn - 1
Đại học Quốc gia Hà Nội công bố điểm chuẩn - 2
Đại học Quốc gia Hà Nội công bố điểm chuẩn - 3
Đại học Quốc gia Hà Nội công bố điểm chuẩn - 4
Đại học Quốc gia Hà Nội công bố điểm chuẩn - 5
Đại học Quốc gia Hà Nội công bố điểm chuẩn - 6
Đại học Quốc gia Hà Nội công bố điểm chuẩn - 7
Đại học Quốc gia Hà Nội công bố điểm chuẩn - 8
Đại học Quốc gia Hà Nội công bố điểm chuẩn - 9
Đại học Quốc gia Hà Nội công bố điểm chuẩn - 10
Đại học Quốc gia Hà Nội công bố điểm chuẩn - 11
Đại học Quốc gia Hà Nội công bố điểm chuẩn - 12
Đại học Quốc gia Hà Nội công bố điểm chuẩn - 13
Đại học Quốc gia Hà Nội công bố điểm chuẩn - 14