Y tế công cộng cũng là ngành duy nhất của Đại học Y Hà Nội lấy điểm chuẩn dưới 20. Các ngành lấy đầu vào thấp còn có Dinh dưỡng, Y học dự phòng (21), Điều dưỡng (22,7). Số còn lại đều trên 23.

Đại học Y Hà Nội lấy điểm chuẩn từ 19,9 đến 26,75

Với điểm chuẩn như trên, số thí sinh trúng tuyển đợt 1 vào Đại học Y Hà Nội là 1.255 (tính cả 50 thí sinh được tuyển thẳng), vượt chỉ tiêu 135 em. 

Năm ngoái, điểm trúng tuyển vào trường từ 18,1 đến 24,75.