Đang tư vấn trực tuyến: Luật mới, cách tính bảo hiểm xã hội mới như thế nào? - Ảnh 1.

Người dân làm thủ tục bảo hiểm xã hội tại TP.HCM – Ảnh tư liệu Tuổi Trẻ

Cụ thể, với thời gian nghỉ hưu mới, người lao động sẽ đóng bảo hiểm theo mức như thế nào? Mức lương hưu theo cách đóng và thời gian nghỉ hưu mới có gì khác với trước đây? Những hỗ trợ về chính sách có huy động thêm được người tham gia bảo hiểm xã hội, tăng thêm diện phủ của “lưới an sinh xã hội”?…

Để trả lời những câu hỏi này, Báo Tuổi Trẻ phối hợp Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức buổi tư vấn trực tuyến “Hỗ trợ người tham gia bảo hiểm xã hội như thế nào?” trên Tuổi Trẻ Online (tuoitre.vn). 

Ngay từ bây giờ, bạn đọc quan tâm các chính sách bảo hiểm xã hội, kể cả bảo hiểm xã hội tự nguyện và bắt buộc, có thể gửi câu hỏi đến các khách mời:

Ông Bùi Sỹ Lợi, phó chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội;

Ông Nguyễn Duy Cường, phó vụ trưởng Vụ Bảo hiểm xã hội, Bộ Lao động – thương binh và xã hội.

Đang tư vấn trực tuyến: Luật mới, cách tính bảo hiểm xã hội mới như thế nào? - Ảnh 2.

Hai vị khách mời buổi tư vấn trực tuyến “Luật mới, cách tính bảo hiểm xã hội mới như thế nào?” (thứ hai và ba từ trái sang) – Ảnh: VIỆT DŨNG

MỜI THEO DÕI NỘI DUNG TƯ VẤN TRỰC TUYẾN: