Tôi có ý định mua mới chiếc xe trên phiên bản mới nhất, nhờ những người có trải nghiệm thực tế chia sẻ thêm. (Văn Quyết)

Tôi cần chia sẻ thực tế chứ không phải dựa vào thông số. Xin cám ơn.