Cây đào thế được chủ vườn thuê người đánh vào chậu đợi khách hàng đến thuê. Giá cho thuê những chậu đào lớn trong dịp Tết từ 5 triệu đến hàng chục triệu đồng tuỳ vào độ lớn, dáng cây. Hết Tết, chủ vườn đưa đào về chăm sóc cho vụ sau.