Trước đây, phong tục mua vàng ngày vía Thần tài chỉ lan truyền trong một bộ phận nhỏ thương nhân, giới kinh doanh tại Sài Gòn nhưng khoảng 7 -8 năm nay, trở thành trào lưu lan rộng phía Bắc, nhất là Hà Nội. Hầu hết các cửa hàng đều giới hạn lượng khách vào mua vàng mỗi lần, khoảng 5 -10 người.