Sau hơn hai năm đăng kiểm lần thứ nhất, xe tôi đến hạn đăng kiểm lần thứ hai nhưng không biết cần mang theo giấy tờ gì. (Quốc Anh)

Nhờ độc giả có kinh nghiệm hướng dẫn thủ tục để tôi chuẩn bị trước. Xin cám ơn.