Ngành lấy điểm chuẩn cao nhất là Robot và trí tuệ nhân tạo 25,2 điểm; tiếp đó là Công nghệ thông tin (đại trà) 23,9. Nhiều ngành lấy điểm chuẩn trên 23 như: Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, Công nghệ kỹ thuật ôtô, Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá… Ngành thấp nhất lấy 17 điểm.

Năm ngoái, điểm chuẩn theo phương thức điểm thi THPT quốc gia vào trường này dao động 16-21,8.

Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM 17-25,2
Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM 17-25,2 - 1
Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM 17-25,2 - 2
Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM 17-25,2 - 3