Thứ 4, ngày 18 tháng 11 năm 2020

Cách mạng công nghiệp 4.0 mang đến nhiều xu hướng công nghệ mới, nhiều sản phẩm, dịch vụ mới đã góp phần trong việc định hình thói quen và hành vi cho người tiêu dùng. Các doanh nghiệp nội địa cũng dần ‘nghiêng người’ theo bước chuyển mạnh mẽ này.

BẠCH T. HÀ