– Luật sư Nguyễn Văn Phúc, Đoàn Luật sư TP HCM, trả lời: Điều 21 Bộ Luật Lao động quy định người lao động có thể giao kết HĐLĐ với nhiều người sử dụng lao động nhưng phải bảo đảm thực hiện đầy đủ các nội dung đã giao kết. Như vậy, ở trường hợp trên, nếu anh Hà giao kết HĐLĐ với công ty mới thì cũng không vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, anh phải bảo đảm được việc thực hiện đầy đủ nội dung đã giao kết với cả 2 công ty.