Tôi và bạn dự tính góp tiền mua ôtô chạy taxi công nghệ nhưng làm sao chứng minh được chúng tôi là đồng sở hữu tài sản này trên đăng ký xe? (Độc giả Thành Lê)

Luật sư trả lời

Theo các quy định hiện hành, cá nhân nếu đăng ký sở hữu phương tiện thì chỉ đứng tên một người.

Do đó, nếu bạn dự tính góp tiền để mua chung ôtô chạy taxi công nghệ và thực tế là đồng sở hữu chiếc xe đó thì thực tế giấy tờ chứng minh chủ sở hữu phương tiện chỉ có thể mang tên một người. 

Để chứng minh trong trường hợp này, hai bạn lập vi bằng tại Văn phòng thừa phát lại với nội dung: Do quy định pháp luật nên chỉ một người đứng tên chủ sở hữu phương tiện. Xe mua từ tiền đóng góp của hai bên, mỗi bên có một nửa quyền sở hữu.

Vi bằng là văn bản do Thừa phát lại lập, ghi nhận sự kiện, hành vi được dùng làm chứng cứ trong xét xử và trong các quan hệ pháp lý khác. Văn bản này sẽ được đăng ký và lưu trữ tại Sở Tư pháp nơi việc lập vi bằng diễn ra.

Hai người cùng góp vốn mang theo giấy tờ tùy thân, đăng ký xe đến Văn phòng thừa phát lại nêu yêu cầu, đóng phí. Các thừa phát viên của Văn phòng sẽ lập vi bằng đảm bảo đầy đủ giá trị pháp lý.

Luật sư Quách Thành Lực
Công ty Luật TNHH LSX