Hàn Quốc hỗ trợ vốn ODA mở trung tâm tư vấn kỹ thuật cho doanh nghiệp - Ảnh 1.

Hàn Quốc hỗ trợ vốn ODA hỗ trợ kỹ thuật doanh nghiệp công nghiệp ôtô, điện tử – Ảnh: Bộ Công thương

Ngày 11-12, Bộ Công thương phối hợp Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc đồng chủ trì tổ chức lễ khánh thành Trung tâm VITASK là dự án ODA hợp tác quốc tế giữa hai bộ.

Trung tâm đặt ra mục tiêu là thông qua các hoạt động hỗ trợ đa dạng giúp doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực công nghiệp ô tô và điện – điện tử tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu.

VITASK sẽ hỗ trợ kỹ thuật với đội ngũ chuyên gia tư vấn giàu kinh nghiệm của Hàn Quốc giúp các doanh nghiệp giải quyết các vấn đề kỹ thuật ngay tại nơi sản xuất. Đào tạo kỹ sư là những sinh viên, bồi dưỡng công nhân viên của các cơ quan, doanh nghiệp, xây dựng khu thử nghiệm đánh giá nhằm hỗ trợ đánh giá tính năng sản phẩm, phân tích lỗi…

Đánh giá cao sự hỗ trợ của Chính phủ Hàn Quốc đã bố trí nguồn vốn ODA dành cho Việt Nam khi thành lập Trung tâm, ông Trần Tuấn Anh – bộ trưởng Bộ Công thương – cho rằng đây là dấu mốc quan trọng nhằm giải quyết nhu cầu chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, ứng dụng và đổi mới quản lý sản xuất, kết nối và phát triển thị trường cho các doanh nghiệp.

Ông Tuấn Anh hi vọng Chính phủ Hàn Quốc, Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc sẽ tiếp tục bố trí nguồn lực, hỗ trợ thêm các dự án tương tự như Trung tâm VITASK nhằm nâng cao kỹ thuật, kỹ năng sản xuất của các doanh nghiệp Việt Nam đáp ứng nhu cầu của chính các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam tại TP.HCM.

Ông Sung Yun Mo – bộ trưởng Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc – cho rằng ngành công nghiệp hỗ trợ và công nghiệp chế biến, chế tạo Việt Nam muốn phát triển bền vững thì không thể thiếu những trung tâm hỗ trợ kỹ thuật như VITASK.

Ông khẳng định Hàn Quốc sẽ luôn đồng hành với Việt Nam để vận hành Trung tâm VITASK hiệu quả, mang lại giá trị cao cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Trong thời gian tới, chính phủ hai nước sẽ tiếp tục hỗ trợ nguồn lực, tài chính để nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ quản lý và vận hành Trung tâm VITASK và tiếp tục hợp tác chặt chẽ, hướng tới mục tiêu đưa ngành công nghiệp Việt Nam phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai.