HĐND TP.HCM họp bất thường bầu bổ sung một phó chủ tịch UBND TP - Ảnh 1.

Ông Võ Văn Hoan và ông Ngô Minh Châu (hai người cầm hoa) được bầu làm phó chủ tịch UBND TP.HCM vào tháng 5-2019 – Ảnh: TỰ TRUNG

HĐND TP.HCM sẽ bầu bổ sung một phó chủ tịch UBND TP để kiện toàn bộ máy lãnh đạo chính quyền TP.

Ngoài công tác nhân sự, kỳ họp này HĐND TP.HCM sẽ thông qua nghị quyết về cơ chế, chính sách đối với đội ngũ tham gia phòng chống COVID-19. UBND TP sẽ có tờ trình để HĐND TP xem xét, thông qua các chính sách hỗ trợ kịp thời đối với trường hợp người lao động mất việc, không có bảo hiểm, các giáo viên phải nghỉ không lương… vì dịch bệnh COVID-19.

Hiện tại, thường trực UBND TP.HCM đang có 5 người, gồm Chủ tịch Nguyễn Thành Phong và bốn phó chủ tịch là ông Lê Thanh Liêm, ông Trần Vĩnh Tuyến, ông Võ Văn Hoan và ông Ngô Minh Châu.

UBND TP hiện vẫn còn thiếu một phó chủ tịch phụ trách lĩnh vực văn hóa – xã hội. Thời gian qua, Phó chủ tịch thường trực UBND TP Lê Thanh Liêm được giao tạm thời phụ trách lĩnh vực này.