vnexpress logo

Tại vòng Đối đầu (30/11, Đại học Kinh tế Quốc dân), ngoài số điểm từ ban giám khảo, sẽ có điểm đặc biệt từ cổ động viên đến từ top 10 trường.