Ngành Luật kinh tế, tổ hợp C00, D01, D14 và D15 có điểm chuẩn cao nhất. Cũng ở ngành này, tổ hợp A00, A01, D07, D08 lại lấy đầu vào thấp nhất trường.

Học viện Ngân hàng lấy điểm chuẩn thấp nhất là 21,5
Học viện Ngân hàng lấy điểm chuẩn thấp nhất là 21,5 - 1

Năm 2019, Học viện Ngân hàng tuyển 3.730 chỉ tiêu, trong đó có hơn 3.300 chỉ tiêu được tuyển dựa trên điểm thi THPT quốc gia. Năm ngoái, điểm trúng tuyển vào Học viện Ngân hàng từ 17,75 đến 23,75. Riêng với hệ đại trà, ngành Kinh tế và Hệ thống thông tin quản lý có điểm chuẩn thấp nhất là 20.