Diễn đàn Tri thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ II sẽ đề xuất những giải pháp thực tiễn trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, giáo dục.

Chiều 21/11, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh họp báo giới thiệu Diễn đàn Tri thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ II, sẽ diễn ra từ 26- 28/11 với chủ đề: “Trí thức trẻ Việt Nam vì mục tiêu phát triển bền vững đất nước”. Diễn đàn là dịp để các trí thức trẻ thuộc mạng lưới tuổi trẻ Việt Nam toàn cầu, đang học tập, sinh sống và làm việc trong nước và ngoài nước thảo luận về tầm nhìn, sứ mệnh, vai trò và khả năng đóng góp của đội ngũ trí thức trẻ người Việt  trong phát triển đất nước, thúc đẩy hội nhập.

Các đại biểu tham dự diễn đan lần thứ nhất được tổ chức năm 2018. Ảnh: LT

Các đại biểu tham dự diễn đàn lần thứ nhất được tổ chức năm 2018. Ảnh: LT

Ông Nguyễn Tường Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Phó ban Tổ chức diễn đàn cho biết, ở lần tổ chức Diễn đàn lần thứ I (năm 2018) Mạng lưới kết nối Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu đã được thành lập, xây dựng các chương trình học bổng tại các quốc gia Anh, Pháp, Nhật Bản. Các báo cáo chuyên đề về giáo dục STEM đã được đưa vào thực nghiệm tại một số trường học vùng nông thôn. 

Ở Diễn đàn lần thứ II sẽ thảo luận và đề xuất các giải pháp vào 4 vấn đề chính gồm: Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; bảo vệ tài nguyên môi trường và ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu; công nghệ và quản lý trong nền kinh tế số, nâng cao năng suất lao động và đảm bảo công bằng xã hội.

Lần này có 233 đại biểu là các nhà trí thức trẻ trong nước và quốc tế, trong đó 106 đại biểu là trí thức trẻ Việt Nam đang sinh sống, làm việc tại 22 quốc gia, 127 đại biểu còn lại là trí thức trẻ Việt Nam đang sinh sống, làm việc trong nước. Các đại biểu sẽ trình bày kết quả nghiên cứu, đưa ra các giải pháp, sáng kiến hoặc kinh nghiệm thực tiễn phù hợp với phát triển bền vững đất nước. Tại sự kiện cũng vinh danh các nhóm nghiên cứu tiêu biểu.