Tôi mua xe đi làm mỗi ngày 30-40 km, mỗi tháng sẽ có một lần đi khoảng 300 km. (Đỗ Lãm)

Tôi thích kiểu dáng cổ điển như hai xe này mà không biết vận hành thế nào, có hay hỏng vặt? Nhờ độc gỉa có kinh nghiệm sử dụng thực tế chia sẻ thêm đánh giá, xin cám ơn.