Khánh Hòa: địa điểm xây cơ sở 2 ĐH Tôn Đức Thắng chưa phù hợp - Ảnh 1.

Khu vực được UBND TP Nha Trang giao cho Trường ĐH Tôn Đức Thắng xây cơ sở 2 – Ảnh: PHAN SÔNG NGÂN

Sau khi họp các sở ngành để xem xét, chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa kết luận khu vực dự kiến thực hiện dự án phân hiệu 2 Trường ĐH Tôn Đức Thắng là “chưa phù hợp” vì đã phát sinh nhiều vướng mắc về đền bù, giải phóng mặt bằng, khiếu nại của nhiều công dân và vướng mắc cả quy định pháp luật về đầu tư, đất đai, đấu thầu… 

Do đó, tỉnh đã đề nghị Trường ĐH Tôn Đức Thắng đề xuất địa điểm khác phù hợp để giải quyết thủ tục đầu tư theo đúng quy định pháp luật hiện hành, đồng thời giao các sở tham mưu để xử lý các vấn đề liên quan đến đất đai, dự án đó.

Ngoài cơ sở Trường ĐH Tôn Đức Thắng đã xây dựng trên đất nhà nghỉ Công Đoàn cũ tại khu Hòn Chồng, bên đường Phạm Văn Đồng (TP Nha Trang), lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa trước đây còn “đồng ý chấp thuận chủ trương” giao khoảng 8,34ha nằm dọc dài đại lộ Nguyễn Tất Thành (đối diện Trường Chính trị tỉnh hiện nay tại Đồng Bò) để thực hiện dự án phân hiệu 2 của trường. 

Khu đất này bao gồm đất trồng cây lâu năm, đất đồi núi chưa sử dụng, đất trồng rừng sản xuất, đất trồng rừng phòng hộ.

Theo UBND TP Nha Trang, mặc dù “chưa cập nhật kịp thời về quy hoạch sử dụng đất của TP” nhưng UBND TP Nha Trang đã căn cứ theo “thông báo chủ trương thỏa thuận địa điểm” ngày 21-5-2014 của UBND tỉnh để năm 2015 ra thông báo thu hồi đất, giải tỏa nhà dân giao cho trường thực hiện dự án.