Kỷ luật hàng loạt sếp Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam - Ảnh 1.

Kỳ họp 44 của Ủy ban Kiểm tra trung ương – Ảnh: UBKTTW

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm đã được kết luận tại kỳ họp 44 của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) trung ương; căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật tổ chức Đảng và đảng viên, UBKT trung ương quyết định khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Lê Quang Hào, đảng ủy viên, phó tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC).

Cơ quan này cũng cảnh cáo ông Mai Tuấn Anh, bí thư đảng ủy, chủ tịch Hội đồng thành viên và ông Trần Văn Tám, phó bí thư đảng ủy, tổng giám đốc VEC.

Trong khi đó, ông Trần Quốc Việt, nguyên bí thư đảng ủy, nguyên chủ tịch Hội đồng thành viên và ông Nguyễn Văn Nhi, phó bí thư đảng ủy, phó tổng giám đốc Tổng công ty VEC, bị khiển trách.

UBKT trung ương cũng yêu cầu Ban thường vụ Đảng ủy Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp thi hành kỷ luật Ban thường vụ Đảng ủy Tổng công ty VEC nhiệm kỳ 2015 – 2020 theo quy định.

Ban cán sự đảng Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạo xử lý kỷ luật về hành chính và kịp thời bố trí công tác khác đối với ông Mai Tuấn Anh, bí thư Đảng ủy, chủ tịch Hội đồng thành viên và ông Trần Văn Tám, phó bí thư đảng ủy, tổng giám đốc Tổng công ty VEC.