Làm sáng hơn, làm đẹp hơn phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ bằng trái tim - Ảnh 1.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại hội thảo – Ảnh: H.Q

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, phó Chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, cho rằng các nhà khoa học phải làm rõ khái niệm “Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới”; nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển của phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” ra sao để làm rõ những yếu tố tác động. Từ đó, đề xuất các giải pháp giữ vững và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”.

Thượng tướng Nghĩa cũng đề nghị các cán bộ, chiến sĩ quân đội thấm nhuần và làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hi sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.

“Xác định phẩm chất ‘Bộ đội Cụ Hồ’ phải thấm sâu vào từng cán bộ, chiến sĩ… Làm sáng hơn, làm đẹp hơn phẩm chất ‘Bộ đội Cụ Hồ’ bằng trái tim” – Thượng tướng Nghĩa nhấn mạnh.

Tại hội thảo, Thiếu tướng, PGS.TS Nguyễn Hùng Oanh, Hiệu trưởng Trường Sĩ quan chính trị, nhấn mạnh phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” là danh hiệu cao quý của nhân dân trao tặng cho cán bộ, chiến sĩ quân đội, là sự ghi nhận đích thực của nhân dân từ chính bản chất giai cấp, lòng trung thành vô hạn với Đảng, Nhà nước và nhân dân. Quan trọng là làm sao nhân rộng, lan tỏa phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

Nhiều tham luận trong tổng số 60 tham luận tại hội thảo đã đánh giá tác động tình hình thế giới, khu vực, đặc biệt là âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch ngày càng tinh vi nên vai trò nhận diện, đấu tranh của “người lính Cụ Hồ” rất quan trọng. Ngoài ra, càng trong hoàn cảnh khó khăn gian khổ, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” càng tỏa sáng, thuyết phục, khơi dậy tình cảm trong nhân dân.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu cán bộ, chiến sĩ giữ vững 5 chuẩn mực của “Bộ đội Cụ Hồ”:

Một là: Có bản lĩnh chính trị vững vàng, động cơ trong sáng, trách nhiệm cao;

Hai là: Có đạo đức, lối sống trong sạch lành mạnh;

Ba là: Có văn hóa, tri thức khoa học, trình độ quân sự, năng lực, phương pháp, tác phong công tác và sức khỏe tốt đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ;

Bốn là: Đẩy mạnh thực hành dân chủ, kỷ luật tự giác, nghiêm minh;

Năm là: Tích cực chăm lo xây dựng đoàn kết nội bộ tốt, tôn trọng, giúp đỡ, gắn bó máu thịt với nhân dân, có tinh thần quốc tế trong sáng.

Vẫn là Bộ đội Cụ Hồ Vẫn là Bộ đội Cụ Hồ

TTO – Từ đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, cháu con người lính cứ tiếp nối qua các thế hệ. Vũ khí, khí tài nay đã hiện đại lên gấp hàng vạn lần. Riêng những người lính ấy vẫn được nhân dân gọi tên trìu mến: Bộ đội Cụ Hồ.